Page 1 of 1

zmena typu mapy (denný čas, mód )ak už je trať uložená?

Posted: 22 Jun 2014, 18:19
by adamkooo2
Dá sa to?

Re: zmena typu mapy (denný čas, mód )ak už je trať uložená?

Posted: 05 Jul 2014, 13:48
by Chevron
Samozřejmě. Při výběru mapy k načtení stačí přidržet Ctrl.

Re: zmena typu mapy (denný čas, mód )ak už je trať uložená?

Posted: 06 Jul 2014, 19:28
by adamkooo2
Funguje! :roflol: