TrackMania 2 - centrum nowinek

Dyskutuj o wszystkim związanym z Trackmanią 2.

Moderator: Polish Moderator

User avatar
kenexgro123
Posts: 56
Joined: 01 May 2011, 21:04

Re: TrackMania 2 - centrum nowinek

Post by kenexgro123 » 05 Jun 2011, 10:30

Chyba tego tłumaczenia nigdy się nie doczekamy ;)

sebik
Posts: 157
Joined: 22 Jun 2010, 15:40
Location: Poland/Śląskie

Re: TrackMania 2 - centrum nowinek

Post by sebik » 06 Jun 2011, 20:19

Wróciłem, trochę potłumaczę, chociaż i tak nie widzę sensu, bo info ciągle się zmieniają. Przetłumaczę materiał który jest na dzień dzisiejszy. Ciekawsze newsy może dodam, ale mało prawdopodobne bo.... nie chce mi się! Dociekliwi dowiedzą się z oryginalnego tematu.

User avatar
kenexgro123
Posts: 56
Joined: 01 May 2011, 21:04

Re: TrackMania 2 - centrum nowinek

Post by kenexgro123 » 08 Jun 2011, 18:53

Praca oddala od nas trzy wielkie niedole - nudę, występek i ubóstwo. - Wolter ;)

blabusPL
Posts: 41
Joined: 02 May 2011, 14:14

Re: TrackMania 2 - centrum nowinek

Post by blabusPL » 10 Jun 2011, 18:07

znalazłem film z E3 o trackmanii, może was zaciekawi:
http://www.youtube.com/watch?v=jq68SfB2 ... re=feedbul

wojtek1061
Posts: 59
Joined: 23 Apr 2011, 17:33
Location: polska śląsk
Contact:

Re: TrackMania 2 - centrum nowinek

Post by wojtek1061 » 10 Jun 2011, 19:59

ciekawy filmik wczesniej nie widziałem ale jedno co mi sie teraz spodobało to wszystko jest tam ładnie poukładane i chyba będzie tak samo intuicyjne jak w tmu
Image

User avatar
kamyl
Posts: 248
Joined: 05 Apr 2011, 18:18

Re: TrackMania 2 - centrum nowinek

Post by kamyl » 10 Jun 2011, 21:33

Wklepię posta z MZ, bo nie chcę mi się pisać 2 raz.


Tudut: http://www.youtube.com/watch?v=G2YPjGiQ ... ideo_title
Miłe zaskoczenie, gdy usłyszałem reakcję Nick'a. 0:50
Widać to, co opisywał The_Killer, czyli drifty na wallride.


+random film, który znalazłem po zoabczeniu poprzedniego (może być ich trochę więcej, tylko niekoniecznie otagowane o TM2): http://www.youtube.com/watch?v=2WLk68el8kM
Kolejny: http://www.youtube.com/watch?v=RGDJ7pTk ... re=related

elitechris
Posts: 297
Joined: 09 Apr 2011, 20:57
Location: Illinois, USA

Re: TrackMania 2 - centrum nowinek

Post by elitechris » 11 Jun 2011, 08:01

Ja już wszystkie widziałem. Dowiedzieliśmy się przynajmniej co nieco z nich, a ten The_K to tu pisze na forum.
Image
Image

ManiaPlanet Forever!

User avatar
artanonim
Posts: 37
Joined: 10 Dec 2010, 11:32
Location: Tarnowo Podgórne // Poland
Contact:

Re: TrackMania 2 - centrum nowinek

Post by artanonim » 14 Aug 2011, 19:03

Hylis się rozpisał o planets, czyli odpowiedników miedzi (jeżeli ktoś do tej pory nie wie).
Wezmę się za tłumaczenie za moment...
I will describe a little here about the way to acquire and spend planets linked to Nadeo, beside everything you may do between players, like acquiring a car model or being a sponsor of a competition. I will also explain a little about how the system will be balanced and how players will also have a ranking in an economic ladder.

Most of the revenues are per title since it would otherwise promote players making only one title per account when more title would be available. And the most important is to keep in mind that all these numbers are subject to changes and that these are only examples.

Some revenues
-Daily connection 20 per title
-Monthly bonus of 20 per day in the month, per title (with or without connection)
-Solo 10 20 30 for bronze silver gold medals made with official mode, one time and per title if applicable
-Ladder 100 every 1000 points on your maximum ever per title if applicable
-Hosting around 10 per hour per player active on the server (sophisticated computation)
-Manialink between 1 and 5 per unique visitor per day (sophisticated computation)

Some expenses
-Transaction 10 planets for the buyer, but 3 for free per day and per title. Since the transaction are now without taxes, it is done to avoid too many transactions for our master servers.
-Solo 10 planets per official try, but 5 for free per day for a title. Again, it is done to reduce the load of the master servers and also to add a competitive feeling to the official try.
-Host Instead of making the host ranked only by number of players, we will create various level of hosting: 0, 10, 100, 1000 and maybe more planets per day. Server will then be sorted: 1/difficiculty 2/host rank 3/number of players. You can still host at 0 per day, no trouble about that. The goal is to enable a host that want to be more known and maybe offer other services than quantity of players to be able to be better ranked in the servers list. Or if a server wants more attention for some days, he can simply spend some planets to acquire it.
-Manialink around 100 planets per month to keep manialink booking of name, to avoid players booking too many. One will be given by title. There are now new rules about Manialink names to enable more availability. We still have to work on a sub-domain name system to make this rule more easy.
-Advertising ManiaPub will probably evolve with time. It is a key system to rule the visibility of other players creation, activity etc. More space should be available, like making an advertisement for a manialink about plug ins in the editor or a manialink that sells cars in the vehicule selection menu.

The economical balance and ranking
At the end of each month, we will apply a rule to stabilize the economy (we can easily say it is a good idea at the moment ^_^) This is how it should be done
1. Compute the total of all planets that are in circulation and divide it by the number of players and title
2. Compute how much we should remove from the system in order to make that number quite stable.
3. Compute how much each player have to contribute to the stability
4. Convert this number of planets into economical points for the player
5. Determine a ranking, per region and like the solo and ladder, of the accumulated economical points

Since you will receive the monthly bonus, it is likely that most of the players will only have more planets at the end of the month. It is however possible for players with a lot of planets to have to convert more planets into economical points than the bonus size.

Each player will receive a certain amount of Planets at start, per title. It is designed to have a median closer to the average and starting players already into the game.

I already said it before, but the planets are not an economical system, like capitalism, but a tool as old as the oldest communities on our planet designed to help communities to organise themselves. So, we also expect it to help the community to organise itself better, in each region, with each langage and without having Nadeo playing a too big part in the decision to put some community activities in front more than others. I would recommand to really take it as a game since this is why games are done: to enjoy having fun with extra-ordinary things and to also experiment and potentially learn from it

Okej, oto tłumaczenie. Miejscami dziadowskie, momentami z pleonazmami (czasami trudno mi przełożyć myśl danego zdania, mimo że je rozumiem), ale mam nadzieję że zrozumiałe dla osób nie władających dostatecznie dobrze ingliszem.
Opiszę tu trochę sposoby zdobycia i wydania planets związane z Nadeo, poza wszystkim co można zrobić między graczami, jak kupno modelu samochodu lub sponsorowanie turnieju. Wyjaśnię też trochę jak system będzie zbalansowany, i jak będzie funkcjonować ranking w ekonomicznej drabince.

Dochody pochodzą z każdego tytułu [Maniaplanet] osobno, w przeciwnym wypadku gracze posiadający pojedynczy tytuł na koncie przy dostępności wielu byliby faworyzowani. Najważniejszym jest pamiętanie, że te [poniższe] liczby odzwierciedlają zmiany, i są jedynie przykładami.

Przykładowe zyski:
-Dzienne logowanie – 20 [planets] na tytuł
-Miesięczny bonus – 20 za każdy dzień w miesiącu na tytuł (z lub bez połączenia)
-10, 20 lub 30 za oficjalne medale zdobyte w trybie oficjalnym kampanii, raz na tytuł (jeżeli będzie możliwe zaaplikowanie) [tu chodzi o trudność w zastosowaniu tego w SM i QM]
-Ranking – 100 za każde 1000 punktów na wyniku maksymalnym (?) na tytuł (jw.)
-Hostowanie [serwerów] – około 10 na godzinę na każdego aktywnego gracza na serwerze (zaawansowane obliczanie (?) )
-Manialinki – 1 za każdego odwiedzającego i 5 dziennie

Przykładowe koszty:
-Transakcje – 10 planets dla kupującego, jednak 3 [transakcje] są za darmo na każdy dzień i tytuł . Ponieważ są one bez podatków, uniemożliwia to dokonywania zbyt dużej ich ilości dla głównych serwerów [unikanie przeciążenia]
-Solo – 10 planets za każdą oficjalną próbę, 5 za darmo na dzień i tytuł. Jak wyżej, ma to zapobiec przeciążeniu serwerów.
-Hostowanie – zamiast tworzenia rankingu tylko na podstawie liczby graczy, stworzymy zróżnicowany poziom hostingu – 0, 10, 100, 1000 i może więcej planets dziennie. Server będzie sortowany na podstawie poziomu trudności, rankingu hosta, i liczby graczy. Możesz hostować za darmo, nie ma problemu. Celem jest zwiększenie popularności danego hostera, gdy takowy będzie chciał, i zaoferowanie innych usług aniżeli zaniżanie liczby graczy mogących być lepiej klasyfikowani na liście serwerów. Także jeżeli serwer chce dostać więcej uwagi na kilka dni, może w prosty sposób wydać trochę planets żeby to osiągnąć.
-Manialink – około 100 planets miesięcznie za wynajem nazwy, by uniknąć sytuacji gdy gracze wynajmują takich za wiele. Będzie to jedna opłata na tytuł. Są nowe zasady dot. nazw Manialinków żeby zwiększyć ich dostępność. Ciągle pracujemy nad systemem subdomen, by ułatwić stosowanie się do tej reguły.
-Reklamowanie się na ManiaPub wykształci się z czasem. To kluczowy system do prezentowania kreacji innych graczy, ich aktywności, itp. Pojawi się więcej miejsca [na reklamy] – będzie można się reklamować m.in. w edytorze czy ekranie wyboru samochodu.

Ekonomia i ranking
Na końcu każdego miesiąca wprowadzimy zasadę stabilizującą ekonomię (na razie możemy powiedzieć że to dobry pomysł ^^). Będzie to wyglądać tak:
1. Przeliczona zostanie łączna liczba planet w obiegu, zostanei podzielona przez liczbę graczy i tytuły.
2. Przeliczone zostanei ile planets powinno zostać usuniętych z obiegu, by zachować stabilność „waluty”.
3. Przeliczone zostanie ile każdy gracz będzie musiał dać od siebie dla powyższego.
4. Ta liczba zostanie przekonwertowana na punkty ekonomiczne dla gracza (?)
5. Pod wpływem tych punktów ukształtuje się ranking regionów zebranych punktów.
Dzięki temu, większość graczy będzie miała więcej planet na końcu miesiąca. Jednakże jest możliwe że gracze z dużą ilością planets będą musieli zamienić większą ich ilość na punkty aniżeli otrzymają w bonusie.

Każdy gracz otrzyma konkretną liczbę planets na początek, na każdy tytuł. Zaprojektowane jest to po to, by utrzymać medianę bliżej przeciętnej, i pozwolić graczom na szybszy start w grze.

Już o tym mówiłem, ale planets nie są systemem ekonomicznym, jak kapitalizm, ale narzędziem
starym jak najstarsze społeczności na naszej planecie, stworzonym by pomóc im zorganizować się.
Więc spodziewamy się że pomoże ono społeczności zorganizować się lepiej w regionach, gdzie czasem część czynnności trzeba przedkładać nad inne bez wpływu Nadeo. Rekomendowałbym potraktowanie tego jak gry, bo po to są one robione – by cieszyć się zabawą z nietypowych rzeczy i eksperymentować oraz uczyć się z nich.
Image
// mapmaker // screenmaker // mz moderator // trackmaniac //

User avatar
artanonim
Posts: 37
Joined: 10 Dec 2010, 11:32
Location: Tarnowo Podgórne // Poland
Contact:

Re: TrackMania 2 - centrum nowinek

Post by artanonim » 16 Aug 2011, 08:57

Ja na MZ wrote:Wygląd stanowiska TM na gamescomie.
#1
#2
Bym pojechał, ale cała eskapada wyszła by dość drogo :/
Image
// mapmaker // screenmaker // mz moderator // trackmaniac //

User avatar
Ukito
Posts: 21
Joined: 13 Jul 2011, 14:36

Re: TrackMania 2 - centrum nowinek

Post by Ukito » 16 Aug 2011, 10:09

Widze z tymi planetsami troche bardziej skomplikowane niż w TMUF. Szczerze mówiąc jakoś narazie nie umiem wyobraźić sobie jak to będzie działać, ale wszystko napewno okaże się w praniu.
"Jeśli państwo zabiera pieniądze ludziom bogatym i daje je biednym, to w efekcie ma mniej ludzi zamożnych, a więcej biednych" - Daniel Hannan

Post Reply

Return to “Trackmania 2”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest